Zygmunt Jan Rumel
Zygmunt Jan Rumel

UTOPIA

Jej spełnienie odlegle – jak idea sama - -
Śniło niej ogniś Budda – wielki Dalaj Lama
I kazał o niej Chrystus w Galilejskiej Kanie,
Że się dobrem dokona i przez miłość stanie.

Wielka wizja człowieka w ludzkości gromadzie
Powiązanej i zgodnej w poczynaniu w radzie - -
Wyniesionej, ogromnej – w wszechdosiężne stany,
Rządzonej sobą przez się – przez senat obrany.

Jej spełnienie odległe – bo dziś wieża Babel
Mieszające języki i więżąca słabe –
Rozchwiana pod kopułą niebieskiego stropu –
Wygraża światu pięścią – Pięścią Europy!

Śnią jednak utopiści proroków oczami –
Choć przemijają smutni – nie poznani – sami.

(czerwiec 1943)