Zygmunt Jan Rumel

Uroczystość nadania imienia Bibliotece Publicznej

Podniośle obchodziliśmy uroczystości nadania imienia Zygmunta Jana Rumla MGBP w Prochowicach. Rozpoczęliśmy je dnia 10 października 2017 roku sesją popularnonaukową dla nauczycieli pn. „Zygmunt Jan Rumel – poeta i męczennik Wołynia”.

Prelegenci przybliżyli nie tylko życie i twórczość ZJ Rumla, ale także czasy w których żył.    

Swoje wykłady wygłosili: dr Robert Mertuszka, literaturoznawca. Konsultant Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu, Jan Engelgard, historyk, publicysta, Redaktor Naczelny Nowej Myśli Polskiej, kierownik X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej, Muzeum Niepodległości w Warszawie, Mirosława Majewska, bibliotekoznawca, dyrektor Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Warszawie i dr hab. Jerzy Mazurek, wicedyrektor Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie. Twórczość poety zaprezentowała para aktorska Aurelia Sobczak i Stanisław Górka.

W sesji wzięli udział nauczyciele i pedagodzy z Gminy Prochowice oraz terenu Dolnego Śląska. Sesja została przygotowana wspólnie z dyrektorem Dolnośląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu panią Małgorzatą Matusiak.

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej odbyła się 11 października 2017 roku. Ten dzień został uświetniony obecnością pani Kseni Walickiej-Bagniewskiej – kuzynki naszego Patrona. To Ona wraz z Marszałkiem Tadeuszem Samborskim, panią Burmistrz Alicją Sielicką oraz panią Marią Maćkowiak Przewodniczącą Rady Miasta odsłonili tablicę pamiątkową przed Biblioteką.

Następnie Chór Dnia Jednego pod kierownictwem pani Izabeli Gajos powitał przybyłych gości repertuarem patriotycznym.

W tym dniu wręczyliśmy nagrody za recenzje książki Janusza Gmitruka pt. „Zygmunt Rumel – żołnierz nieznany” dla Pań z Dyskusyjnego Klubu Książki pod Piątką. Pierwsze miejsce zajęła Helena Krzeszowska, drugie Stanisława Lepianka, a trzecie Wanda Dorożko. Mieliśmy także możliwość wysłuchania nagrodzonej recenzji pani Stanisławy Lepianki. 

Następnie publiczność gromkimi brawami nagrodziła dwie finalistki konkursu recytatorskiego Jaśminę Wszołek i Gabrielę Nowacką, które zaprezentowały wiersze ZJ Rumla.

Część artystyczną zakończył duet aktorski – Aurelia Sobczak i Stanisław Górka prezentujący poezję naszego Patrona.

Finałem uroczystości były gratulacje przekazywane na nasze ręce przez Dyrektorów przybyły instytucji z Gminy Prochowice i zaprzyjaźnionych placówek kulturalno-oświatowych.

Nasze obecne  przyszłe działania będą zmierzać ku temu, aby ocalić od zapomnienia imię i twórczość Zygmunta Jana Rumla.

         Serdeczne podziękowania składamy pani Alicji Sielickiej – Burmistrzowi  MiG Prochowice za pomoc w zorganizowaniu uroczystości, a panu Marszałkowi Tadeuszowi Samborskiemu – za inspirację w wyborze Patrona.