Zygmunt Jan Rumel

Tekst Feliksa Budzisza „Zygmunt Jan Rumel – żołnierz, poeta, syn osadnika”

„Niech tam orły dziobami pieśń skraszą,
A teorban piosenkę zakwili...
Bo o wolę on naszą i waszą
Śpiewał – zanim spoczął w mogile”
 
– pisał Zygmunt Rumel w sierpniu 1941 r. w przeczuciu śmierci, podobnie jak wielu poetów tragicznego „pokolenia Kolumbów”. - więcej

Recenzja książki B. Gorskiej „Krzemieńczanin”

Znakomita książka o kresowym Baczyńskim

Pisze autorka: „Kiedy staram się poznać i zrozumieć cechy osobowości Zygmunta, próbuję odtworzyć atmosferę międzywojennego Krzemieńca. Bo wiem, że to miejsce uformowało jego intelekt, charakter, postawę wobec życia, system wartości. Tam też się objawiły talenty przyszłego poety”. - więcej

Zygmunt Jan Rumel - poeta nieznany - artykuł na stronie solidarni2010.pl - czytaj

Zygmunt Jan Rumel - nieszczęsny poeta - artykuł na stronie kresy.pl - czytaj

Zygmunt Jan Rumel - artykuł na stronie yelita.pl - czytaj

Zygmunt Jan Rumel ("Baczyński Kresów") 1915-1943 - zbiór artykułów na stronie nawolyniu.pl - czytaj

Jan Antoni Paszkiewicz: Po matce poeta, po ojcu żołnierz. Zygmunt Jan Rumel - czytaj

Baczyński Kresów - Zygmunt Jan Rumel - artykuł na stronie polskieradio.pl - czytaj