Zygmunt Jan Rumel

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy.

Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Patrona Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy..

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • 1. Brak narzędzi kontaktowych (tłumacz migowy online).
 • 2. Na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów
 • 3. Brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu
 • 4. Brak możliwości zmiany kontrastu strony
 • 5. Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Grzegorz Królikowski.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 226710451

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Biblioteki Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
 • Adres: ul. Janusza Meissnera 5, 03-982 Warszawa
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 226710511

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biblioteka przy ul. Meissnera 5

 • Obok Biblioteki są wyznaczone dwa miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami
 • Przed Biblioteką znajduje się podjazd dla wózków inwalidzkich
 • Przed wejściem do wypożyczalni należy przejść przez korytarz
 • Dostęp do windy
 • Łazienka dostosowana do osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy wstęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filie przy ul. Witoszyńskiego 2 (Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 2 oraz Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 19)

 • Biblioteka znajduje się na parterze w bloku mieszkalnym
 • Do wejścia prowadzą schody – kilka stopni.
 • Brak windy i korytarzy
 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy dostęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia przy ul. Walewskiej 7a (Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 16)

 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
 • Biblioteka znajduje się na parterze w bloku mieszkalnym
 • Wejście nieprzystosowane dla wózków inwalidzkich
 • Do wejścia prowadzą schody – 2 stopnie.
 • Brak windy i korytarzy
 • Możliwy dostęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Filie przy ul. Biskupiej 50 (Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 42 oraz Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 92)

 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
 • Biblioteka znajduje się na piętrze w pawilonie wolnostojącym.
 • Do wejścia prowadzą schody – 21 stopni
 • Brak windy i udogodnień
 • Możliwy dostęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filie przy ul. Meksykańskiej 3 (Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 45 oraz Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 94)

 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
 • Biblioteka mieści się na parterze w pawilonie usługowym
 • Brak windy i korytarzy
 • Przy wejściu jest niewysoki próg wysokości niskiego schodka, który łączy się z chodnikiem oraz około dwucentymentrowy próg w drugich drzwiach wejściowych
 • Możliwy dostęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filie przy ul. Paca 46 (Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 47 oraz Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 40)

 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
 • Biblioteka mieści się na parterze w bloku mieszkalnym
 • Przed wejściem do obu bibliotek znajdują się podjazdy dla wózków inwalidzkich
 • Brak windy i korzytarzy
 • Możliwy dostęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filie przy ul. Egipskiej 7 (Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 55 oraz Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 62)

 • Obok Biblioteki znajduje się parking z miejscem wyznaczonym dla osób z niepełnosprawnościami
 • Brak windy i udogodnień
 • Placówka jest usytowana na piętrze w budynku przemysłowo-usługowym
 • Do Biblioteki wiedzie 25 schodów
 • Możliwy dostęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filie przy ul. Abrahama 10 (Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 67 oraz Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 110)

 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
 • Biblioteka jest usytuowana w budynku szkolnym na II piętrze
 • Brak windy i udogodnień
 • Możliwy dostęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia przy al. Waszyngtona 2b (Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 3)

 • Obok Biblioteki znajduje się parking z miejscem wyznaczonym dla osób z niepełnosprawnościami (ok. 40 metrów od wejścia do placówki)
 • Biblioteka mieści się na parterze w bloku mieszkalnym
 • Przed wejściem do placówki znajduje się mały próg. Między drzwiami zamykającymi Wypożyczalnię znajdują się dwa wysokie schodki. Do biblioteki wiedzie korytarz.
 • Brak windy
 • Możliwy dostęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia przy ul. Grochowskiej 118 (Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 18)

 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
 • Placówka usytuowana jest w budynku mieszkalnym na parterze
 • Do placówki wiedzie 5 schodów
 • Brak windy i udogodnień
 • Możliwy dostęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia przy ul. Grochowskiej 279 (Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 24)

 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
 • Placówka jest usytowana w kamienicy na wysokim parterze
 • Brakuje poręczy przy schodach prowadzących do wypożyczalni. Ciasne wejście na klatkę schodową.
 • Brak windy i udogodnień
 • Możliwy dostęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia przy ul. Grochowskiej 333a (Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 44)

 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
 • Placówka mieści się w pawilonie wolnostojącym
 • Przed wejściem do placówki znajduje się stromy podjazd na schodzy
 • Do wejścia wiedzie 6 schodków oraz korytarz
 • Brak windy
 • Możliwy dostęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia przy ul. Angorskiej 14 (Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 66)

 • Obok Biblioteki znajduje się parking z miejscem wyznaczonym dla osób z niepełnosprawnościami
 • Biblioteka mieści się na parterze w bloku mieszkalnym
 • Do biblioteki wiodą 3 schodki
 • Brak windy i udogodnień
 • Możliwy dostęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia przy ul. Majdańskiej 5 (Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 78)

 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
 • Biblioteka mieści się na parterze w bloku mieszkalnym
 • Do pomieszczenia można wejść z poziomu chodnika
 • Możliwy dostęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia przy ul. Grochowskiej 202 (Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 89)

 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
 • Biblioteka mieści się na parterze w bloku mieszkalnym
 • Należy uważać na próg przy wejściu
 • Możliwy dostęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia przy ul. Rozłuckiej 11a (Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 90)

 • Biblioteka znajduje się w pawilonie wolnostojącym
 • Do pomieszczenia można wejść z poziomu chodnika
 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
 • Możliwy dostęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Filia przy ul. Zwycięzców 46 (Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży nr 100)

 • Brak wydzielonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami
 • Na piętrze w pawilonie przemysłowo-usługowym
 • Brak windy i udogodnień
 • Do Biblioteki wiodą wysokie schody
 • Możliwy dostęp z psem asystującym
 • Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online