Zygmunt Jan Rumel

4 marca 2011 r. w Muzeum Niepodległości w Warszawie, Dyrektor Biblioteki w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy, Mirosława Majewska została uhonorowana medalem im. Zygmunta Jana Rumla. Medal został przyznany za utrwalanie pamięci i promocję problematyki kresowej oraz za uwieńczone sukcesem starania nadania Bibliotece imienia Z. J. Rumla .

Medal im. Zygmunta Jana Rumla, przyznawany przez Komitet Obchodów 65. Rocznicy Ludobójstwa dokonanego przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińską Powstańczą Armię, jest wyrazem uznania za zasługi w utrwalaniu prawdy historycznej i pamięci o ofiarach ludobójstwa dokonanego na ludności polskiej kresów wschodnich.

Wśród osób szczególnie zasłużonych dla ruchu kresowego do tej pory znaleźli się: Włodzimierz Odojewski, prof. Leszek Jankiewicz, Jan Rudziński, dr Jacek Wilczur, prof. Józef Wysocki. 3 stycznia br. medalem im. Zygmunta Jana Rumla został uhonorowany Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz 4 marca br. Anna Lisiecka i Irena Piłatowska, z Polskiego Radia.