Zygmunt Jan Rumel

Mirosława Majewska
Wiesława Krynicka

Dzień Patrona w Bibliotece Publicznej im. Zygmunta Jana Rumla

22 lutego 2013 r. Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumia w Dzielnicy Praga Południe obchodziła Dzień Patrona. Ten uroczysty dla Biblioteki dzień, miał na celu nie tylko, oddanie hołdu pamięci wyjątkowemu człowiekowi, poecie, żołnierzowi, bohaterowi kresowemu ale również przybliżenie Czytelnikom i Gościom sylwetki Zygmunta Jana Rumia oraz miejsc na Kresach Wschodnich związanych z Jego życiem.

Spotkanie rozpoczęło się od powitania licznie zgromadzonych gości przez panią Dyrektor Biblioteki Mirosławę Majewską. Krótkie wspomnienie postaci Patrona wygłosił pan dr Tadeusz Samborski przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, inicjator i pomysłodawca nadania Bibliotece imienia Zygmunta Jana Rumia oraz pan Ryszard Kalkhoff przewodniczący Komisji Kultury Dzielnicy Praga-Południe.

Następnie goście wysłuchali wykładu pt. „Liceum Krzemienieckie" wygłoszonego przez pana Filipa Żelewskiego z Muzeum Niepodległości w Warszawie. Prelekcji towarzyszyła prezentacja multimedialna, będąca uzupełnieniem wystawy „Krzemieniec. Miasto wielkiej tęsknoty", która prezentowana jest w holu biblioteki. Wystawę Biblioteka pozyskała dzięki uprzejmości Muzeum Niepodległości w Warszawie.
Oprawą artystyczną wieczoru był koncert słowno-muzyczny. Z recitalem pieśni patriotycznych i kresowych wystąpił pan Andrzej Zagdański, solista Opery Narodowej. Młodzież z LXXII Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Jakuba Jasińskiego w Warszawie pod kierunkiem pana Ryszarda Jakubisiaka przygotowała   program poetycki, na który składały się utwory Zygmunta Jana Rumia.

Po części oficjalnej goście zaproszeni zostali do zwiedzania wystawy „Krzemieniec. Miasto wielkiej tęsknoty" oraz na urodzinowy tort i kawę.