Zygmunt Jan Rumel
 1. Rumel, Zygmunt Jan
  Dwie matki : wiersze, listy, wspomnienia / Zygmunt Jan Rumel. - Warszawa : Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich, 2008.
 2. Rumel, Zygmunt Jan
  Dwie matki : wiersze, listy, wspomnienia / Zygmunt Jan Rumel. - Wyd. 2. poszerz. - Warszawa : Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich, 2010
 3. Rumel, Zygmunt Jan
  Dwie matki : wiersze, listy, wspomnienia / Zygmunt Jan Rumel ; [opac. Ewa Kaniewska] - Wyd. 3. poszerz. - Warszawa : Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich, 2012.
 4. Rumel, Zygmunt Jan
  Dwie matki : wiersze, listy, wspomnienia / Zygmunt Jan Rumel ; opac. Ewa Kaniewska. - Wyd. 4. poszerz. popr. - Warszawa : Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich, 2015.
 5. Rumel, Zygmunt Jan
  Poezje / Zygmunt Jan Rumel ; wstęp, wybór i oprac. Anna Kamieńska. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1975.
 6. Rumel, Zygmunt Jan
  Poezje wybrane / Jan Rumel ; wstęp, wybór i oprac. Anna Kamieńska. - [Warszawa] : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1977.
 7. Banach, Kazimierz
  Z dziejów Batalionów Chłopskich : wspomnienia, rozważania, materiały / Kazimierz Banach. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1968.
 8. Biegański, Witold
  Polacy w ruchu oporu narodów Europy : 1939-1945 / Witold Biegański, Mieczysław Juchniewicz, Stanisław Okęcki. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977.
 9. Działalność nacjonalistów ukraińskich na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej / pod redakcją Bogumiła Grotta ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. - Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2010.
 10. Dziurok, Adam
  Od niepodległości do niepodległości: historia Polski 1918-1989 / Adam Dziurok [et al.]. - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010.
 11. Fijałka, Michał
  27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK / Michał Fijałka. - Warszawa : Pax, 1986.
 12. Filar, Władysław
  "Burza" na Wołyniu : z dziejów 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej : studium historyczno-wojskowe / Władysław Filar. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Rytm, 1997.
 13. Filar, Władysław
  Eksterminacja ludności polskiej na Wołyniu w drugiej wojnie światowej / Władysław Filar. - Warszawa : Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Okręg Wołyński, 1999.
 14. Filar, Władysław
  Wołyń 1939-1944 : eksterminacja czy walki polsko-ukraińskie : studium historyczno-wojskowe zmagań na Wołyniu w obronie polskości, wiary i godności ludzkiej / Władysław Filar. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2004.
 15. Gmitruk, Janusz
  Zygmunt Rumel : żołnierz nieznany / Janusz Gmitruk ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego. - Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2009.
 16. Gorska, Bożena
  Krzemieńczanin / Bożena Gorska. - Warszawa : Muzeum Niepodległości, 2008.
 17. Gorska, Bożena
  Krzemieńczanin / Bożena Gorska. Wydanie 2 poszerzone. - Warszawa : Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich, 2015.
 18. Gorska, Bożena
  Rzeczpospolita Krzemieniecka albo Nowe Ateny Wołyńskie / Bożena Gorska. –Kraków : Wysoki Zamek, 2017.
 19. Grzelak, Czesław
  Kresy w ogniu : wojna na ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej we wrześniu 1939 roku / Czesław Grzelak.  -  Warszawa : Bellona, 2014.
 20. Historia pisana chłopską krwią : Zamojszczyzna, Wołyń i Małopolska Wschodnia w latach II wojny światowej / pod redakcją Janusza Gmitruka. - Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 2015.
 21. Juchniewicz, Mieczysław
  Na wschód od Bugu : Polacy w walce antyhitlerowskiej na ziemiach ZSRR 1941 - 1945 / Mieczysław Juchniewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1985.
 22. Kaniewska, Ewa
  Zygmunt Jan Rumel / Ewa Kaniewska // Gazeta Wyborcza. - 2015, nr 41, dod. „Gazeta Stołeczna”, s. 7.
 23. Koper, Sławomir
  Kresy południowo-wschodnie : przewodnik historyczny : polskie ślady / Sławomir Koper - Warszawa : Bellona, 2015.
 24. Koper, Sławomir 
  Ostatnie lata polskich kresów / Sławomir Koper, Tomasz Stańczyk.  - Warszawa : Fronda, 2020.
 25. Koprowski, Marek A.
  Kaci Wołynia : najkrwawsi ludobójcy Polaków / Marek A. Koprowski. - Poznań : Wydawnictwo Replika, 2019.
 26. Koprowski, Marek A.
  Wołyń : mówią świadkowie ludobójstwa / Marek A. Koprowski. – Zakrzewo   : Wydawnictwo Replika, 2016.
 27. Koprowski, Marek A.
  Wyrok na Małopolskę / A. Marek Koprowski // Najwyższy Czas!.- 2020, nr 33-34, s. XLIV-XLVII.
 28. Krajewski, Kazimierz
  Na straconych posterunkach : Armia Krajowa na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej / Kazimierz Krajewski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2015.
 29. Kulińska, Lucyna
  Zbrodnie nacjonalistów ukraińskich na Polakach w latach 1939-1945 : ludobójstwo niepotępione / Lucyna Kulińska, Czesław Partacz.  - Warszawa : "Bellona", 2015.
 30. Liryka żołnierska : estetyka i wartości / pod redakcją Agaty Paliwody i Jana Wolskiego. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2011.
 31. Łukasik, Jan
  Wołyńska Szkoła Podchorążych Rezerwy Artylerii im. Marcina Kątskiego / Jan Łukasiak. - Pruszków : "Ajaks", 2000.
 32. Motyka, Grzegorz
  Od rzezi wołyńskiej do akcji "Wisła" : konflikt polsko-ukraiński 1943-1947 / Grzegorz Motyka. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2011.
 33. Motyka, Grzegorz
  Ukraińska partyzantka 1942-1960 : działalność Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów i Ukraińskiej Powstańczej Armii / Grzegorz Motyka. - Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN : Oficyna Wydawnicza Rytm, [2008].
 34. Mroczkowski, Józef
  Obserwator : pogranicze polsko-ukraińskie w krwawych latach 1939-1947 : pożogi, ucieczki, przesiedlenia, echa Wołynia / ks. Józef Mroczkowski.  - Warszawa : Ośrodek Karta : PWN, 2013.
 35. Pamięć i pojednanie - męczeństwo Kresów Wschodnich / [redakcja Zbigniew Zaborowski, Marian Tomal, Barbara Sumińska]. - Warszawa : Zarząd Główny Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich, 2016.
 36. Pogranicze kulturowe (odrębność - wymiana - przenikanie - dialog) : studia i szkice / pod red. Oksany Weretiuk, Jana Wolskiego, Grzegorza Jaśkiewicza. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego : Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne "Fraza", 2009.
 37. Rosalak, Maciej
  Pod sołdackim butem : sowiecka okupacja Kresów / Maciej Rosalak. - Warszawa : Wydawnictwo Edipresse Polska : Rosikon Press, 2016.
 38. Rybak, Agnieszka
  Kresy. Ars moriendi / Anna Smółka, Agnieszka Rybak. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2020
 39. Siemaszko, Władysław
  Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia : 1939-1945. T. 1 / Władysław Siemaszko, Ewa Siemaszko. - Warszawa : von borowiecky, 2000.
 40. Siemaszko, Władysław
  Ludobójstwo dokonane przez nacjonalistów ukraińskich na ludności polskiej Wołynia : 1939-1945. T. 2 / Władysław Siemaszko, Ewa Siemaszko. - Warszawa : von borowiecky, 2000.
 41. Solak, Andrzej
  Kresy w płomieniach 1908-1957 / Andrzej Solak. - Kraków : eSPe, 2013.
 42. Szabłowski, Witold
  Sprawiedliwi zdrajcy : sąsiedzi z Wołynia / Witold Szabłowski.  - Kraków : Znak, 2016.
 43. Święch, Jerzy
  Literatura polska w latach II wojny światowej / Jerzy Święch. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997.
 44. Torzecki, Ryszard
  Polacy i Ukraińcy : sprawa ukraińska w czasie II wojny światowej na terenie II Rzeczypospolitej / Ryszard Torzecki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993.
 45. Turowski, Józef
  Pożoga : walki 27 Wołyńskiej Dywizji AK / Józef Turowski. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1990.
 46. Węglicka, Katarzyna
  Polskie kresy literackie / Katarzyna Węglicka.  - Warszawa : Bellona, 2015.
 47. Wieliczka-Szarek, Joanna
  Wołyń we krwi 1943 / Joanna Wieliczka-Szarek. - Kraków : Wydawnictwo AA, 2013.
 48. Wnuk, Rafał
  "Za pierwszego Sowieta" : polska konspiracja na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej (wrzesień 1939 - czerwiec 1941) / Rafał Wnuk ; Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Instytut Studiów Politycznych PAN.  - Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu : Instytut Studiów Politycznych PAN, 2007.
 49. Ziemie Wschodnie : raporty Biura Wschodniego Delegatury Rządu na Kraj 1943 1944 / wstęp, wybór i oprac. Mieczysław Adamczyk, Janusz Gmitruk, Adam Koseski ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora. - Pułtusk ; Warszawa : Oficyna Wydawnicza Aspra-JR [etc.], 2005.

Dokumenty elektroniczne

 1. Budzisz, Feliks. Zygmunt Jan Rumel – żołnierz, poeta, syn osadnika [online]. Stowarzyszenie Rodzin Osadników Wojskowych i Cywilnych Kresów Wschodnich; [dostęp: 11.02.2015]. Dostępny w World Wide Web: http://www.osadnicy.org/rumel36.pdf
 2. Kamieńska, Anna (2013). Poeta nieznany [online]. Wołyń naszych przodków; [dostęp: 11.02.2015]. Dostępny w World Wide Web: http://www.nawolyniu.pl/artykuly/rumel.htm
 3. Paszkiewicz, Jan Antoni. Po matce poeta, po ojcu żołnierz. Zygmunt Jan Rumel [online]. Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli; [dostęp: 11.02.2015]. Dostępny w World Wide Web: http://chelm.lscdn.pl/oc/informacja-pedagogiczn/nowosci/1083,Jan-Antoni-Paszkiewicz-Po-matce-poeta-po-ojcu-zolnierz-Zygmunt-Jan-Rumel.html
 4. Rzeczpospolita.pl (2009). Zygmunt Jan Rumel, poeta „źle obecny” [online]. Rzeczpospolita.pl; [dostęp: 11.02.2015]. Dostępny w World Wide Web: http://www.rp.pl/artykul/242614.html?p=1
 5. salon24 (2013). Zygmunt Rumel - poeta po matce, po ojcu żołnierz [online]. salon24; [dostęp: 11.02.2015]. Dostępny w World Wide Web: http://nanofiber.salon24.pl/520008,zygmunt-rumel-poeta-po-matce-po-ojcu-zolnierz
 6. salon24 (2010). Poeta rozerwany końmi [online]. salon24; [dostęp: 11.02.2015]. Dostępny w World Wide Web: http://coryllus.salon24.pl/206793,poeta-rozerwany-konmi
 7. Szycht, Aleksander (2008). Zygmunt Rumel - "diament, którym strzelono do wroga" [online]. Polskie Kresy; [dostęp: 11.02.2015]. Dostępny w World Wide Web: http://www.polskiekresy.pl/index.html?act=nowoscifulldb&id=16
 8. Wojciechowski, Krzysztof (2012). Zygmunt Jan Rumel - nieszczęsny poeta [online]. Kresy.pl; [dostęp: 11.02.2015]. Dostępny w World Wide Web: http://www.kresy.pl/kresopedia,postacie?zobacz/zygmunt-jan-rumel-nieszczesny-poeta#

Film
Poeta nieznany / reż. Wincenty Ronisz ; scen. Wincenty Ronisz ; prod. Janusz Chodnikiewicz. - Warszawa : Wytwórnia Filmowa "Czołówka", 2004, 57 min.
Radio
Baczyński Kresów - Zygmunt Jan Rumel / audycję przyg. Witold Malesa, wiersze poety czyt. Andrzej Ferenc [online]. Polskie Radio Dwójka; [dostęp: 11.02.2015]. Dostępny w World Wide Web: http://www.polskieradio.pl/8/1594/Artykul/934557,Baczynski-Kresow-Zygmunt-Jan-Rumel

Opracowanie: Agata Budna, Iwona Dziduch.

© Biblioteka Publiczna im. Zygmunta Jana Rumla w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy 2016 - 2022