Zygmunt Jan Rumel
Zygmunt Jan Rumel

KOŁYSANKA

Kołysanka, kołysanka,
Narodził się Maj
Szmerem rosy u poranka,
Otulił go gaj.

Kołysanka, kołysanka,
Pęka pierwszy pąk,
Kląsła kwiecia malowanka
Płateczkami rąk.

Kołysanka, kołysanka,
Białolistny puch,
Wątłe płatki, jak falbanka,
Uklejają ruch.

Kołysanka, kołysanka,
Za gałązką świt,
I miesiączek - wyklejanka,
Cyt - miesiączku - cyt.

Kołysanka, kołysanka,
W kolebeczce Maj,
Pije życie z rosy dzbanka,
Otulony w gaj.

Kołysanka, kołysanka,
Kolebeczka z mgły,
Świt jaśnieje u poranka
I rozwija sny.

5.7.43 r.