Zygmunt Jan Rumel
Zygmunt Jan Rumel

GODZINA TRWOGI

Ostra płomieni włócznia łopocze!
Miedzianobarwa w barw oceanie!
Przestrzenią chwieje - niebo druzgocze!
Paruje ostrzem w czerwonej pianie!

Szału kometa! Bunt wszechistnienia!
Iglica błędu w Boga kompasie!
Na twarz padajcie - goreje ziemia!
Planety pękły w bytu atlasie!

Na twarz padajcie - trwogi godzina!
Barwy rozchwiane w skrzydła łopoczą!
To Abel powstał - ściga Kaina!
To Dawid Wszechświat rozbija procą!

Modłów wzywajcie - ziemia zapada!
Gwiazdy pękają w kosmicznej lawie!
Góry zerwane dudnią w pokładach!
Gdzie Noe!? Wołać! Noe z korabiem!!!

1941 r.