Zygmunt Jan Rumel
Zygmunt Jan Rumel

DZIŚ

Już nie w modzie hiszpańska gitara
Ani włoskie, piękne serenady…
Dziś muzyką jest nam dźwięk dolara,
A koncertem zaś hockej Kanady.

Dziś, gdy miłość mamy na ekranie,
A w dancingach zgrabne for-danserki…
Gdy zabawką na lwy polowanie
I miast kwiatka słoń u butonierki.

Dziś gdy profesor Piccard zwiedza stratosferę,
I lunetą szukamy mieszkańców na Marsie,
Gdy lekarze w godzinę – uleczą cholerę,
Gdy przez megafon uliczny mamy tango Warsa.

Dziś gdy nad oceanem krążą Zeppeliny
I gdy oba bieguny flagami przybrano,
Gdy świat można objechać w przeciągu godziny…
Dziś rachunku sumienia zrobić nie umiano.

(luty-marzec 1933)